Chăm sóc sức khỏe gia đình

Vòng băng điểm huyệt phương pháp chống buồn nôn hiệu quả

Nếu bạn rất mong đợi thì những vồng băng điểm huyệt trên cổ tay thật sự có thể chế ngự được cơn buồn nôn. Đó là khẳng định của các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Trung tầm ung thư Rochester (Mỹ), những người vừa hoàn tât nghiên cứu lớn nhât cho đến nay về vòng băng cổ tay này.
Chúng được tin là có thể làm dịu ôm cơn buồn nôn nhơ kích thích các huyệt đạo. Nhà tâm ly Joseph Roscoe và đồng nghiệp đã thử nghiệm các vòng băng trên 700 bệnh nhân bị buồn nôn sau hoá trị liệu. Trung bình, những người đeo SeaBand (một loại vòng băng cổ tay chuẩn) và tin rằng nó có thể làm dịu buồn nôn thì ít buồn nôn khoảng 28% trong ngày hóa trị liệu so với những ngưòi không đeo vòng băng nào. Tất nhiên họ cũng ít sử dụng thuôc chống buồn nôn hơn.