Chăm sóc sức khỏe gia đình

Kiến thức cơ bản về vi rút

Các loài virus gây cảm lạnh, viêm nhiễm đường hô hấp trên (80 loài) và virus cúm thưòng xuyên lây truyền bệnh trực tiếp từ người này sang người khác trong dân chúng.
Virus cúm A (H1N1) từ cúm chim lây sang gia cầm, rồi sang heo, heo sang người và nguời sang người. Cúm A (H1N1) tư Mexico hiện có nguy cơ lan thành dịch mà cả thế giới đang báo động!…
Người ta cũng chưa quên virus cúm chim chuyến thành SARS và nhiều nước, kể cả Việt Nam đã phải dối phó năm 2003.
Cúm chim H5N1 vẫn còn ẩn hiện nhiểu nơi. sởi, quai bị, trái rạ, ban hồng, sốt xuất huyết, tay chân miệng, HIV/ AIDS… cbn đang hoành hành. Tất cả đều do virus! Chúng ta hãy tìm hiểu để ngăn ngừa các căn bệnh quái ác này.
Virus là ai?
Virus, cồn được gọi là vi rút, siêu vi khuẩn hay siêu vi trùng, là một vi sinh vật thể, rất nhỏ, nhỏ hom vi sinh vật đon bào (vi khuẩn) rất nhiều lẩn và chỉ được nhìn thây dưới kính hiển vi điện tử. Virus chỉ có thể sông và phát triển đưọc khi xâm nhập vào bên trong tế bào của sinh vật khác (nguòi, động vật và cây cỏ) và khi ra khỏi ký chủ, vào môi trương ngoài (nước, không khí…) chúng sẽ không sông đuợc lâu. Kích thước của virus từ 30 – 300 nm (1 nm, đọc nanomet = 1 phần triệu milimet), còn kích thuóc của tê bào hay của vi khuẩn khoảng vài ngàn nm (có thể nhìn thây dưói kính hiển vi vói độ phóng đại 1.500 lần). Chúng ta biết rằng vi khuẩn là một tê bào hoàn chỉnh có thể sông hoại sinh (không gây bệnh) hoặc ký sinh (gây bệnh) noi ký chủ, trong khi cấu tạo của virus chỉ gồm một ít acid nucleic DNA hoặc RNA (gen) được bao bỏi một vỏ bọc (capsid) bằng protein hay li­poprotein có thụ thể để có thể liên kết vói tê bào ký chủ chuyên biệt mà chúng ký sinh (gây bệnh). Ngày nay, khoa học đã phát hiện có khoảng 2.000 loài virus khác nhau, trong đó có khoảng 300 loài có khả năng gây bệnh cho nguòi như AIDS, viêm gan B và c, sốt xuất huyết, bại liệt, bệnh dại, đậu mùa, cúm…