Chăm sóc sức khỏe gia đình

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng thích hợp

Các điều kiện có đuọc dễ dàng vói khẩu phần luong thực và rau cá thịt hàng ngày, đặc biệt đối vói học sinh bữa ăn sáng không đuọc bỏ qua. Bỏi vì, từ 6 giơ chiều hôm truóc (bữa tối) đến 6 giơ sáng hôm sau là 12 giơ hay nủa ngày, nhịn ăn sáng đến trua túc 18 gíơhay 3/4 ngày không ăn uống gì. Nếu không ăn sáng thì học sinh cũng sẽ không uống nuóc, não bị thiếu nuóc, thiếu glucoz huyết do đó hoạt động trí nhớ trong buổi sáng bị giảm sút đáng kể. Cho dù một bữa ăn đạm bạc (gồm com, rau đậu va nuóc mắm ngon, cộng thêm quả chuối chín) cũng đủ cung ứng các ion Ca^, Na+, K+, Cl, glutamat và các sinh tố, n hung phải có đủ nuóc giải khát vì nhu cầu nuóc đối vói trẻ em (học sinh) rất cao. G111 tamat luôn có trong thúc ăn giàu đạm kể cả chất đạm trong gạo, bột mì, bắp… Vi thê bột ngọt (natri glutamat) tuy cung cấp cả hai ion Na+ va glutamat cho hoạt độnfí tri lục nhung vì cơ thể không thiếu nên nó không phải là chất bổ não như

I iị;ih ri ta thuòng nói truóc đây. Nguọc lại nếu dùng quá nhiều bột ngọt sẽ gây co (f trò con vì nó gây thiếu sinh tô B6 trong enzym pyridoxin cocarboxilaz ởnão. Khi có đủ cơ sở dưõng chất cho trí nhớ như trên rồi thì sự luyện tập trí nhớ (học bài) mói cho hiệu suất cao