Chăm sóc sức khỏe gia đình

Cung cấp nước cho cơ thể từ thực phẩm hằng ngày

“Ăn giải khát” rất tốt vì chúng luôn chúa trên 80% nước, luôn kềm theo các vi chất dinh duõng cần thiết.
Thực phẩm bình thường cung cấp từ 2- 5 g muôi ăn để đủ đáp ứng nhu cầu muối khoáng cho một nguời làm việc điều hoa. Vói người hoạt động nặng nhọc tay chân hoặc lao động trong môi truòng nóng bức có khi cần đến 7 -10 g muối ăn, bằng sự ăn mặn, uống nưóc chanh muối hoặc uống nuớc giải khát có 0,5 -1% (9 phần ngàn) muối ăn, túc một muỗng cà phê vun muối ăn cho một lít nuóc chín, để ngừa sự mệt mòi thể xác, sự suy nhược thần kinh, sự giảm huyết áp cùng những tai nạn do chứng cảm nắng, say nóng gây nên.
Chanh muối vói một lượng muôi ăn từ 10-15% sẽ cho độ từ 3 – 5 g muối ăn mỗi ly, sẽ là nuóc giải khát tốt cho vùng nhiệt đới. Dĩ nhiên là phải cho thêm nuóc đá, một ít điibng, nưóc chín để khỏi bị khát nuớc thêm vì lượng muối cao trong chanh muối. Ngoài ra, cũng nhu chanh muối, ta có thể cho một cục xí muội vào ly nưóc chanh đuòng cũng tốt.
Nên nhớ, nuóc trà truyền thống, tự nấu và cho vào chai pep dem theo dùng vùa kinh tế, vệ sinh, tiện lợi, vừa nên thuốc nữa…
Dùng một nắm đậu ván, đậu đen (rang vàng nhưng chua cháy) nấu nuóc uống vừa thom ngon vừa cung cấp cho cơthế nhũng vi chất dinh dưõng rất tốt.
Nuóc sắc mía lau, rễ tranh, ngb (mùi) già, râu bắp, thuốc gioi… (có bán ở các chợ) nấu nước uống cũng giải nhiệt tốt và có ích cho cơ thể. Đây là thúc uống cổ truyền nên duy trì và khuyên khích sử dụng.
Đối với nuớc giải khát vô chai, đóng lon, từ Coca, Pepsi, Trà xanh 0 độ, 7 up, Trà Dr Thanh, Tribeco… tuy có tiện lọi, nhung vì chúa quá nhiều đubng, hóa
chất cho mùi, màu, bảo quản, sơn lon. không có tính giải khát vì quá n^ọt, càng uống càng khát và gây mất súc < l( kháng cơ thể, không thể bằng các loa i nuóc giải khát nói trên. Nói đến nuóc giải khát, ta cũng pli.i1 bàn đến vấn đề vệ sinh cho nước U0I1J.’ Đó là đun sôi nuóc uống, uống nuóc trà, ly tách sạch sẽ và nên tự làm lấy đem theo chứ không dùng hàng rong, hàng quán để tránh nhiễm trùng dộc hại. Trong các loại nuóc giải khát hàng rong mà ngành y tê đã kiểm tra trong các năm qua, cho thấy hầu hết đều bị nhiễm trùng. Từ nuóc đá, cà rem, nuớc sinh tố, chề, thạch… đều bị nhiễm trùng 100% bởi các loại vi trùng đuòng ruột hoặc trúng sán lãi.. .❖ Nên nhớ, nuóc trà truyền thống, tự nấu và cho vào chai pep dem theo dùng vùa kinh tế, vệ sinh, tiện lợi, vừa nên thuốc nữa…