Chăm sóc sức khỏe gia đình

Chọn và dùng đồ sức trong nhà bếp

Đê phân biệt đồ sành và đò sứ, cố thẽ làm như sau. Dùng đũa gổ nhẹ vào miệng bát: nếu nghe tiếng ngàn kim khỉ kéo dài, lật Irôn bát lên xem : nếu thấy men tráng không kín, thế là đúng bát sứ. Chỉ có đố sử mới có tiếng ngân dài và kiêu trảng men như vậy ! Đồ sành cỏ cấu tạo nguyên liệu không tinh khiết bằng đồ sử, độ xốp cao hơn, tính giữ nhiệt kém hon nốn tiếng ngân ngắn và phải tráng men kín toàn bộ.
Chọn đò sứ, chủ yểu là chọn hình dáng và nước men.
Về hình dáng, cần cân đổi, ít móp méo, cả mặt trong ỉân mặt ngoài đều láng bỏng (loại đồ sứ mặt ngoài không láng bỏng, chỗ dày, chỗ mỏng, thường gọi là «lành canh », khôn« tốt, dễ vỡ).
Về nưởc men, cần chọn loại không bị rạn nửt kiỗu chân chim, ít chấm đen nho nhỏ, không bị nhăn nhúm nhiều và càng hỏng láng càng tốt. Thông thường đồ sử đưọc nung chín đều thì nước men trắng trong, bóng láng (trừ trường hợp đồ sứ làm bằng loại cao lanh vàng, xấu); nếu không được nung chín đeu thi nước men trắng vàng, ít bóng láng, màu sắc không đều, chỗ cỏ men, chỗ không. Tốt nhất là hôi một ít mực viết hay phầm màu vào trôn đò sử (chỗ không cỏ nước men); nếu mực hút chậm và gọn là đồ sử đã được nung chín đều, nếu hút nhanh tức là nung sống.
Khi đồ sứ bị dính bần, nên dùng giẻ và xà phòng, mùn cưa hoặc tro mịn và nước nóng đễ cọ rửa, không nên đánh bằng cát, sỏi, trấu… sẽ làm nước men cỏ vết sọc và làm tróc màu các đồ sử có đường vàng kim nhữ. Cũng không nên dùng chanh, dấm, khế hay các loại a-xỉt đê chùi rửa đô sứ, vì a-xít sẽ làm mờ màu sẳc và hoa ve trốn men.