Chăm sóc sức khỏe gia đình

Chế độ ăn để giảm cholesterol

Chế độ ăn để giảm cholesterol
Nếu nồng độ cholesterol trong máu bạn quá cao, thì bạn nên ăn thức ăn có chứa ít chất béo bão hòa và cholesterol, tập thể dục nhiều hơn và giảm cân nếu cẩn thiết. Bác sĩ cũng cố thể kê thêm vài đơn thuốc, song chế (lộ dinh dưỡng và tập thể dục vẫn là những phương pháp liều trị quan trọng nhãt mà bạn phải tuân theo.
Lượng cholesterol trung bình tiêu thụ mỗi ngày là từ 220 đến 260 miligram đối với phụ nữ và khoảng 360 nuligram đối với đàn ông. Lượng cholesterol như vậy là t|iia cao đôi với hầu hết mọi người. Trung bình, người ta lây 12 phần trăm calori từ chất béo bão hòa và 34 phần ỉirtm từ các loại chất béo nói chung. Các bác sĩ khuyên HAhk bạn chỉ nên lấy ít hơn 10 phần trăm calori từ chát lum bão hòa và ít hơn 30 phán trăm calori từ các loại cli.il béo nói chung, đồng thòi ăn ít hon 300 miligram 1liolosterol một ngày. Nếu bạn tuán theo những hướng |Ịi
này, còn gọi là Chế độ ăn uống Bước 1, thì nồng độ llmlcnterol trong máu bạn sẽ giảm sau vài tháng. Nếu ỊNltiK độ không giảm, hoặc ngay từ đầu, nồng độ pioliHterol trong máu bạn đã quá cao thì bạn nên tuân 0»ti ehế độ ăn uống còn ít chất béo hơn nửa: Chế độ ăn lldiii/ Hước 2. Chê độ này bao gồm: ít hơn 7 phần trăm