Chăm sóc sức khỏe gia đình

Chăm sóc sức khỏe cho người già như thế nào?

TẠO KHONG KHÍ ẤM CÚNG CHO NHÀ DUÕNG LÃO Chỉ trong vòng 10 năm, sô luọng nhà duõng lão tại Đan Mạch giảm một nửa. Hiện cứ 5 người về hưu thì có 1 người nhận được sự giúp đỡ cá nhân hóa miễn phí không dưói hình thúc này cũng duói hình thức khác. Tại Lyngby, khu ngoại ô khá sầm uất của Copenhaghen, người gia có thể lụa chọn trong số 11 công ty tư nhân chuyên cung cấp các dịch vụ cho phải tiết kiệm đuọc các khoản chi tiêu ngân sách dành cho y tê dự phồng.
Không chỉ được ưu đãi về mặt chính sách, người cao tuổi ở Đan Mạch cồn đuọc nhiều tổ chúc đấu tranh bảo vệ quyền lọi người già giúp đỡ, đặc biệt là của DaneAge, tổ chức hoạt động tích cực nhất Đan Mạch. Đưọc thanh lập năm 1986, đến nay DaneAge có khoảng
500.0 thanh viên. Một con sô đủ để chứng tỏ sức mạnh của DaneAge trong một quôc gia chỉ có 5 triệu dân. “Chúng tôi đã trở thành một thành phần xã hội không thể thay thê”, Bjarne Hastrup, chủ tịch DaneAge cho biết.
Tuy nhiên, để nhũng nạuòi già có thể huỏng được cuộc sông như vậy, Đan Mạch đã phải tăng 4% thuê từ nay đến năm 2010, huy động một sống lượng lớn những tình nguyện viên chuyên giúp đỡ người già trong cuộc sống thiròng nẹày của họ. Đến nay, chỉ riêng to chức DaneAge đã cung cấp khoảng 10.000 tình nguyện viên cho cả nuóc. Bên cạnh đó, một vấn đề khác nảy sinh là một nhóm các nha tri thức bắt đầu đề cập tới việc có cần thiết phải xóa bỏ tuổi về huu không. “Hạn chê tuổi về hưu là kẻ thù sô một của người già. Đó là một bức tuòng tâm lý khiến người ta chán nản khi sắp phải về hưu. Tuy nhiên, do tuổi thọ của con người ngày càng tăng, khái niệm về hưu ở tuổi 60 hay 65 ngày
càng ít thích đáng. Có thể trong tương lai, ngày càng có nhiều người đến tuổi về hưu muốn làm thêm”, Henning Kirk, bác sĩ chuyên gia về các vấn đề xã hội liên quan tới người già nhận định.