Chăm sóc sức khỏe gia đình

Ảnh hưởng của việc thiếu ngủ đến tim và huyết aps

Với huyết áp
Báo cáo năm 2006 của Office of In¬ternal Medicine gọi ý rằng, thiếu ngủ vì chứng ngáy, gây ngung thớtạm thbi khi ngủ (sleep apnea) có thể đưa tói tình trạng cao huyết áp mãn tính vào ban ngày cũng như bệnh cao huyết áp.
BS. Alexandras Vgontzas và các đồng nghiệp tại Đại học y khoa Penn State, Hershey, bang Pennsylvania cũng có nhận xét là sựkêt họp giũa mất ngủ, ngủ thiếu giơ đều có liên hệ chặt chẽ vói bệnh cao huyết áp. Theo họ, nhũng nguòi chỉ ngủ dưói 5 gìơmỗi đêm đều tăng rủi ro bị cao huyết áp tói 5 lần, trong khi nguòi ngủ đầy đủ, không bị bệnh này. Kết quả nghiên cứu đuợc phổ biến trên tập san Sleep ngày 2176/ 2008.
Vói bệnh tim
Chuyên gia về giấc ngủ, BS. David White, Đại học y khoa Harvard cho hay, nguòi ngủ duói 5 giơ mỗi đêm sẽ tăng rủi ro bị con suy tim (heart attack) tói 40% so vói ngiròi ngủ 8 gìơ. Theo ông, có hai lý do đế giải thích: khi thiếu ngủ, hệ thần kinh giao cảm hoạt động nhiều hơn, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tạo áp lục thêm cho trái tim. Ngoài ra khi thiếu ngủ, cơthể cần nhiều insulin hon để duy trì mức độ đuòng huyết bình thuòng do đó có tác động xấu tới mạch máu và tim.
Sau nhiều nghiên cứu, BS. Kazuo Eguchi va đồng nghiệp tại Đại học Jichi, Nhật Bản, kết luận là ngủ ít thoi gian có liên hệ mật thiết vói rủi ro bệnh tim mạch (Arch Intern Med. 2008).
BS. S. Schwatz và đồng nghiệp tại Đại học y tê công cộng Nam Florida cũng nêu ra giá thuyết là thiếu ngủ đưa tói rủi ro bệnh tật cho trái tim.
Một nghiên cứu riêng của Schwartz cho hay thiếu ngủ cũng có thể gây ra nhồi máu cơ tim ở nguòi cao tuổi (An¬nals of Epidemiology, Volume 8, Issue 6, trang 384 – 392 S).